Exemple de obiective si ipoteze

Utilizarea şi dezvoltarea limbajului fac parte integrantă Din acest proces. Problema:,, care este rolul jocului în cadrul activităţii didactique la şcolarii MICI? La acest nivel, AM Propus spre Analize Modul în Care Jocul influenţează conduita verbală şi astfel rezultatele şcolare. Pornind de la aceste date s-a putut măsura influenţa jocului Didactic, în faza de post test, asupra dezvoltării limbajului şi asupra rezultatelor şcolare la Limba română şi matematică. Ipotezele trebuie să fie testabile, specifice şi precis, să conţină formulări Clare, să numească variabile şi să décrire RELAŢIILE Care se stabilesc între ele. Pentru a verifica ipotezele s-a utilizat ca procédé statistique testul t pentru eşantioane independendente (tests indépendants t test). ETAPA a II-a-intervenţia a constat în Aplicarea sistematică a jocurilor didactique pentru disciplinele Limba română şi matematică, Dar şi la Alte obiecte, grupului Experimental, PE o perioadă de 12 săptămâni (în perioada Decembrie, ianuarie, février, Martie) în timp ce Grupul de contrôle şi-a desfăşurat activitatea fără Aplicarea acestei metode de învăţare în mod sistematic. Legătura dintre variabile propusă prin ipoteze este o relaţie posibilă, nu una certă; ipoteza este Deci o explicaţie plauzibilă Care urmează un fi verificată în cercetare prin datele Care se obţin. Dacă întrebăm Copiii DIN jurul nostru care sunt activităţile Lor preferate în mod Sigur auzim: “jocurile! Pentru a Anula efectul de învăţare a testului, s-au construit forme paralele ALE testelor Atât la Limba română Cât şi la matematică. Astfel s-a aplicat testul t pentru eşantioane perechi (échantillons appariés T test) pentru a vedea Dacă s-au înregistrat diferenţe semnificative între mediile obţinute la probele verbale şi la probele docimologice între test şi retest.

Jucându-se, Copilul exersează înţelegerea prin comunicare, ISI dezvoltă capacitatea de discriminare, de judecată, imaginează şi formulează verbal Atât realul, Cât şi imaginarul. Studiul de fantaisiste şi-a Propus ca, pornind de la cunoaşterea particularităţilor de vârstă specifice şcolarităţii MICI şi ALE limbajului în mod spécial, de la specificul jocului în général şi al jocului didactique în spécial, să evidenţieze influenţa jocului didactique asupra limbajului şcolarului MIC şi asupra rezultatelor la învăţătură, Cu referire specială la Limba română şi matematică.